WBVM 
maandag 9 mei 2016

Duurzamer dan Duurzaam

WBVM staat voor samenwerking van kennisdragende bedrijven, waarbij de gebouwde omgeving tot lange termijn duurzame verbetering van leef-, woon- en werkklimaat leidt, met respect voor de wereld.

WBVM richt zich op alle aspecten van integraal duurzaam bouwen, renoveren en restaureren van scholen, bedrijfsgebouwen en woningen. Hierbij worden oplossingen aangedragen die optimaal aansluiten bij de integrale doelstellingen van de opdrachtgever en het gebruik van het object.

Bedrijven binnen WBVM zijn ervan overtuigd dat co-creatie door kennisdragende partijen leidt tot meer intelligentie in oplossingen en in duurzaamheid.

Hierdoor neemt de klantwaarde van de oplossingen toe, terwijl integrale kosten dalen. Co-creatie vraagt om goede afstemming tussen de betrokken partijen (ketenregie). Door de vernieuwende invulling van de ketenregie is WBVM in iedere samenstelling van projectteams de eenduidige opdrachtnemer en het centrale aanspreekpunt van de opdrachtgever.