WBVM 

Wij Bouwen voor Morgen is actief in alle zaken die met verduurzamen te maken hebben en die leiden tot oplossingen die duurzaamheidswaarde hebben.

Het start met advies aan en begeleiding van de partijen en stopt niet met de realisatie, maar strekt zich uit tot in de beheersfase. Doel is niet alleen de adviezen en vergezichten bieden, maar ook daadwerkelijk, hands-on, deze zaken waarmaken.

De activiteiten omvatten onder meer:

  • Advies ten aanzien van EPA, dakopname, van bouwtechnisch of bouwfysisch situatie, vlekkenplannen voor meerdere gebouwen en activiteiten, opwekking van energie en energiesystemen, vaste en variabele kosten van de gebouwde omgeving over de exploitatieperiode, binnenklimaat plus mogelijke ingrepen en project- en ontwikkelingsvoorstellen.
  • Begeleiding van opdrachtgevers bij planontwikkeling, contacten met overheid, stakeholders en bewoners, bekostiging en financiering.
  • Projectleiding en aansturing van renovatie- en nieuwbouwprojecten, waarbij ook de processen met overheid, stakeholders en bewoners kunnen worden verzorgd.
  • Realisatie van onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwprojecten.
  • Beheer en Onderhoud, eventueel op basis een ESCO, zodat er geen onverwachte kosten voor de opdrachtgever meer zijn en de prestaties van de ingrepen ook echt gerealiseerd worden.